Az apicomplexan parazitálja az embereket


Minden állati szervezet egyetlen közös sre vezethet vissza: - az örökít anyag a nukleinsav DNS, RNS- szerkezeti és m ködési alapegység a sejt, - ugyanaz a 20 különböz aminosav a fehérjékben, - az aerob szervezetek energiaraktára adenozintrifoszfát ATP- sejtek közti kommunikáció kémiai anyagok, elektromos jelek egy protein-kináz-C nev fehérje révén történik.

az apicomplexan parazitálja az embereket

Állatok: - többségük speciális ingerfelfogó és —vezetvalamint koordináló szervvel rendelkezik érzékszervek, idegrendszer- a haploid szakasz csupán a szaporítósejtekre korlátozódik, - immunrendszer alakult ki Papp, A rendszerezés története Aristoteles i.

Véres állatok: eml sök, madarak, kétélt ek-hüll k cetek, halak Vértelen állatok: puhatest ek csak lábasfej héjas puhatest ek magasabbrend rákok mászó állatok rovarok, férgek héjas állatok csiga, kagyló, tengeri sün Plinius Szárazföldi — vízi — repül állatok Conrad Gessner : bet rendbe csoportosít Paolo Giovio : nagyságrendbe csoportosítja a halakat Carl Linné Systema Naturae - A csoportok egymás alá rendelésének elve osztályok, rendek, nemek, fajok Eml sök, Madarak, Kétélt ek, Halak, Férgek, Rovarok.

Az agy. Csontok, izmok, hólyag és vesék.

A fejl dést küls körülmények, szükséglet és célszer ség határozza meg. A környezet irányítja az alkalmazkodást, mely következménye az egyes tulajdonságok tökéletesedése.

az apicomplexan parazitálja az embereket